Přihlašování do dětských kurzů

Školní rok 2019/2020

Přihláška do dětského kurzu

Odkaz na on-line přihlášku do dětského kurzu

Studijní podmínky

Odkaz na studijní podmínky závazné pro každého žáka, platné od 1. 9. 2019