Kurzy pro děti

Kurzy ve školkách a školách

Výuka v mateřských školách

S cizím jazykem je nejlepší začít již od nejútlejšího věku dítěte. Děti učíme přirozenou formou bez používání češtiny. Každá lekce je mozaikou rychle se střídajících aktivit, které jsou pro děti velmi zajímavé. Malí studenti se tak učí cizí jazyk, aniž by si to uvědomovali a od samého počátku jsou nuceni mluvit ve větách. Rodiče dostávají pravidelné informace o pokrocích dětí. Pro děti v mateřských školách nabízíme 3 na sebe navazující kurzy. Délka jednoho kurzu je 35 lekcí po 45 minutách. Minimální počet dětí ve skupině je 9. V mateřských školách učíme kurzy Playtime z dílny Oxford University Press.

Přihlaste se na ukázkovou hodinu! 

Výuka v základních školách

Kurzy jsou vhodné jako pokračování pro děti, které absolvovaly kurzy v mateřské škole, což však není podmínkou. Mohou je navštěvovat i začátečníci - děti jsou rozděleny do skupin podle úrovně pokročilosti. Naší největší prioritou v kurzech pro školáky je procvičování a upevňování učiva, které děti právě probírají v základní škole. Stejně jako v MŠ, i zde se děti učí jazyk přirozeně, bez překládání slovíček z češtiny. Děti mají na hodinách spoustu podnětů a již od samého začátku jsou nuceny mluvit v celých větách. Rodiče dostávají pravidelné informace o pokrocích svých dětí. Nabízíme několik na sebe navazujících kurzů pro školáky. Náš lektor si menší děti vyzvedne ve družině a po skončení lekce je odvede zpět. Délka kurzu je 32 lekcí po 45 minutách. Minimální počet dětí ve skupině je 8. Menší navštěvují kurzy Our World z dílny National Geographics. Starší děti potom pracují s materiály Cambridge University Press. Všechny naše kurzy připravují děti na prestižní mezinárodně uznávané zkoušky Cambridge English. 

Přihlaste se na ukázkovou hodinu!